Ženklai mūsų gyvenime

Ženklai mūsų gyvenime

Kiekvieną dieną mes susiduriame su įvairiais ženklais. Vieni juos pastebi ir jais vadovaujasi, o kiti jų nesureikšmina, arba tiesiog net nemato. Iš esmės nekreipti dėmesio į ženklus, ir jais nesivadovauti, reikštų tą patį, kaip ir važiuoti automobiliu nesilaikant jokių taisyklių. Taigi kodėl laikomės kelių eismo taisyklių ir ženklų patarimų bei nurodymų, bet nekreipiame jokio dėmesio į Visatos siunčiamus ženklus?

Kas yra ženklas? Ir kaip jį pažinti? Kiekvieną kartą, kai jūsų smegenys fiksuoja vaizdinį, garsinį, jutiminį, uoslės signalą, kuris sustoja kelioms sekundėms, ir atrodo taip, lyg „sustok akimirka žavinga“, reiškia, kad jūs gavote ženklą. Prie šių fiksuotų akimirkų galime priskirti ir „de javu“. Dar ženklams galime priskirti sapnus. Juos nagrinėjant, reikia atsižvelgti ne tik į sapno detales, bet ir į savo ar kitų žmonių pojūčius ir elgesį sapne, o galutiniam variante visą aiškinimą apjungiant į bendrą visumą.

Jei gyvenime jums sekasi, visur jaučiate sinchronizacijos buvimo elementus (privažiavus žali šviesoforo signalai, dėl jūsų atidaroma nauja kasa, kaip tik atsiradusi laisva vieta mašinai automobilių stovėjimo aikštelėje ir t.t.), reiškia, kad jūs einate tinkamu tobulėjimo keliu ir esate tinkamu metu ir tinkamoje vietoje. Jei nejaučiate sinchronizacijos (vėluojate, parduotuvė užsidaro prieš jūsų nosį, kažkas prieš jus nusiperka paskutinį bilietą į filmą ir t.t.), tai yra ženklas, kad jau esate išsukę iš savo pagrindinio kelio ir kažkur nuklydę, arba tai, kad turit keisti savo planus, nes greičiausiai jie nėra pagal Visatos tvarką. Kartais sinchronizacijos nebuvimas reiškia, kad mes arba esantis šalia mūsų yra sudirgęs, supykęs, kažko bijo. Pvz.: Jei jums važiuojant automobiliu įprastai viskas klostosi sėkmingai, o tik įsėdus kokiam visur skubančiam ir viskuo nepatenkintam giminaičiui, atrodo, kaip tyčia: privažiavus šviesoforą, švies raudonas signalas, tolėliau pavažiavus eis pėstieji per perėją, dar toliau kelio remontas ir apylanka, kurioje dar pralauksit bent dešimt minučių, o po to atvažiavus į norimą vietą, lauks siurprizas, jog planuojama pirkt prekė, jau išpirkta, arba parduotuvė uždaryta. Tai reikštų, kad šie ženklai skirti ne jums, o tam „piktajam“ jūsų giminaičiui. Taigi jei būsit vienas ir gausit ženklą tai reikš, kad jis jums skirtas, o jei šalia yra daugiau žmonių, teks atsirinkt.

Dar yra šių ženklų kategorijų:

Ženklai – pasikartojantys skaičiai. Šiuos ženklus lengviausia pastebėti. Įprastai visų matomi vienetukai (11:11, 111, …),  reiškia asmeninį tobulėjimą.

Ženklai – ligos, nelaimės, nelaimingi atsitikimai. Įprastai per sveikatą ženklai pradedami rodyti, nuo paprastų menkų negalavimų, o jei simptomatika stiprėja ir dažnėja, tai reiškia, kad nesimokot jums skirtos pamokos. Prieš susilaužant koją, pradžioje ją kelis kartus nusidaušite ar kitaip susižeisite, užgausite, ir tai bus kaip perspėjimas. Visata mums duoda perspėjimus prieš atsitinkant rimtesniems dalykams.

Ženklai – neigiamos emocijos, kurių nesugebėjom suvaldyti. Ši ženklų sritis yra viena iš didžiausių. Kilusi savigaila, pyktis, stresas, smerkimas, puikybė yra šios kategorijos ženklai,

Ženklai – gautos dovanos, rasti ar prarasti daiktai. Netikėtos malonios dovanos reiškia, kad jus įvertino ir atsidėkojo už jūsų gerumą. Prarasti daiktai, baudos ar kitokie finansiniai nuostoliai gali reikšti, jog kažkur pagailėjot susimokėti, ar per daug ėmėte dykai, o Visatos anstoliai iš jūsų skolas išskaičiavo jau kitais būdais.

Ženklai – aplinkinių reakcija į jus, jūsų sąveika su aplinka. Tai irgi labai svarbi ir plati ženklų kategorija. Jei pastoviai įsipainiojate į situacijas, kuriose prarandat kantrybę ir susinervinate, tai reiškia, kad nesimokote jums skirtų pamokų susijusių su savęs ir kitų žmonių priėmimu tokiais, kokie yra.

Fiziniai ženklai – fiziniai pojūčiai, tokie kaip šaltis, karštis, skausmas, drebulys ir t.t., pvz. pajutę karštį, atitrauksit ranką nuo ugnies, o sušalę bandysit sušilti.

Skoniniai ženklai – kartu, sūru, saldu, rūgštu, glitu ir t.t. Skoniniai ženklai padeda atsirinkt tinkamą, nesugedusį maistą, išvengti apsinuodijimų ir t.t.

Uosliniai ženklai – kvepia, smirdi ir t.t. Pvz.: užuodėte degėsius, tai bus ženklas, jog kažkas dega.

Ženklai – vaiduokliai ir įvairūs nepaaiškinami reiškiniai. Pvz. niekad nesijaučiate vienas, vis atrodo, kad kažkas eina iš paskos; jaučiate baimę ir nerimą, kuriems nėra jokio loginio paaiškinimo. Greičiausiai jau kažkur prisižaidėte, o jūsų energetinis laukas yra stipriai pažeistas.

Dar ženklus galime skirstyti į patariančius, nukreipiančius, įspėjančiuosius ir draudžiančiuosius. Supykote gavę kritikos ar patarimą? Gal visai be reikalo? Atmetus neigiamas emocijas, ir  įvertinus patarimą, jis gali būti jums labai vertingas. Nukreipiantys ženklai gali pasirodyti tuomet, kai esate išsukę iš kelio, arba parodantys, kuriose vietose dar yra likusių spragų. Įspėjantys ženklai – įspėja apie laukiančias permainas arba apie pavojų. O stabdantys, tai lyg įsijungęs vidinis STOP, kai atrodo kažką planavot, bet pajutot, kad negalite peržengti savęs vykdant savo sumanymus, arba gavot aiškesnius signalus fiziniame lygmenyje. Pvz. Planavote svarbų susitikimą, tačiau eiga buvo tokia, kad ryte pramigot, paskui prastovėjote kamštyje, o susitikimas buvo nukeltas kitam kartui, kuomet susirgo jūsų vaikas ir jūs vėl negalėjote susitikti. Ar dar kyla klausimų, ką nori pasakyti jums Visata?😉

 

Jurgita